180

Kestävää terästuotantoa

Raex®-terästä valmistaa SSAB ja myy maailmanlaajuinen Raex®-jakeluverkosto. SSAB on sitoutunut jatkuvaan ympäristötyöhön, jotta yritys voi minimoida kaikki toimintansa mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset. SSAB:n masuunit ovat maailman hiilidioksiditehokkaimpia.

Hiilidioksiditehokkuudessa SSAB on yksi maailman parhaista toimijoista rautamalmipohjaisen terästuotannon alalla – seitsemän prosenttia Euroopan keskiarvoa parempi. Oheisessa kaaviossa vertaillaan SSAB:n malmipohjaisen raudantuotannon hiilidioksidipäästöjä muilla alueilla toimivien teräksentuottajien keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin.

Hiilidioksiditehokasta teräksen valmistusta

Raudan valmistuksen indeksoitu hiilitehokkuus perustuu vuonna 2012 kulutettuun hiilimäärään

Raudan valmistuksen indeksoitu hiilitehokkuus perustuu vuonna 2012 kulutettuun hiilimäärään
Lähde: Stahl-Zentrum

SSAB pyrkii vähentämään terästuotantonsa hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteena on saavuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä 300 000 tonnin vähennys vuoden 2014 tasosta.

https://www.ssab.fi/ssab-konserni/kestava-kehitys/first-in-fossil-free-steel


HYBRIT – matkalla kohti fossiilivapaata terästä

Terästeollisuus on eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien teollisuudenalojen joukossa. Alan päästöt ovat 7 % koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Väestönkasvun ja kaupungistumisen odotetaan kasvattavan teräksen maailmanlaajuista kysyntää rajusti vuoteen 2050 mennessä. Terästeollisuuden aiheuttama hiilijalanjälki onkin merkittävä haaste sekä Euroopalle että koko maailmalle.

Vuonna 2016 SSAB, LKAB (Euroopan suurin rautamalmintuottaja) ja Vattenfall (yksi Euroopan suurimmista sähköntuottajista) yhdistivät voimansa ja käynnistivät HYBRIT-hankkeen, jonka tavoitteena on mullistaa teräksenvalmistus. HYBRIT-hankkeessa rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi on tarkoitus korvata vedyllä. Lopputulos on maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka, jonka hiilijalanjälki on lähes olematon.

SSAB, LKAB ja Vattenfall näyttivät vihreää valoa hankkeen seuraavalle vaiheelle, ja sen myötä fossiilittoman teräksentuotannon ainutlaatuisen koelaitoksen rakentamistyöt aloitettiin SSAB:n tehdasalueella Luulajassa kesällä 2018.

Jo ennen fossiilivapaan teräksentuotantoratkaisun valmistumista SSAB pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjään Ruotsissa 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä päivittämällä Oxelösundissa sijaitsevan masuuninsa valokaariuuniksi. Vuosina 2030–2040 yritys aikoo uusia myös Luulajan ja Raahen masuunit, jotta suurin osa hiilidioksidipäästöistä saadaan poistettua ja jotta yrityksen tavoite olla fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä voidaan saavuttaa.

https://www.ssab.fi/fossiilivapaa/hybrit-a-new-revolutionary-steelmaking-technology